Στήριξη της κινητοποίησης των Ομοσπονδιών των Εκπαιδευτικών Λειτουργών ΟΑΕΔ και των Υπαλλήλων ΟΑΕΔ

14 Δεκεμβρίου 2020


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στήριξη της κινητοποίησης των Ομοσπονδιών των Εκπαιδευτικών Λειτουργών ΟΑΕΔ και των Υπαλλήλων ΟΑΕΔ

24ωρη απεργία Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Λειτουργών ΟΑΕΔ και της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, στηρίζει την 24ωρη απεργία που αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν την Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα ψήφισης του Νομοσχεδίου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, με αιτήματα:

  1. Σχολές Μαθητείας ενταγμένες στην τυπική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που θα παρέχει πτυχία Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4, σύμφωνα με το  Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ.
  2. Απόσυρση της παρ. 2 του άρθρου 150 του σχεδίου νόμου περί κατάργησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχίων ΕΠΑΣ του ν. 3575/2006 που παρέχει ισοτιμία με τα ΕΠΑΛ.
  3. Να προστεθεί διάταξη που να διασφαλίζει ότι για τους μαθητές  Α΄ και Β΄ Τάξης που φοιτούν στις σχολές μας θα ισχύσουν οι διατάξεις που ίσχυαν κατά την εγγραφή τους.
  4. Να προστεθεί διάταξη στην παρ. 1 του άρθρου 23 του σχεδίου νόμου που να συμπεριλαμβάνει και τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας τους.
  5. Απόσυρση της παρ. 4 του άρθρου 23 του σχεδίου νόμου που αναφέρεται στην ίδρυση ιδιωτικών ΙΕΚ από Ν.Π.Δ.Δ.
  6. Να συμπεριληφθούν ρητές διατάξεις στην παρ. 2 του άρθρου 12 του σχεδίου νόμου για την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων των υπηρετούντων εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ, όπως αυτές περιγράφονται στο ν. 1566/1985 και αφορούν τους εκπαιδευτικούς κλάδους, τα προσόντα και την εξέλιξή τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  7. Την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των έκτακτων εκπαιδευτικών αναπληρωτών και ωρομισθίων που υπηρέτησαν και υπηρετούν στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ.
  8. Να συμπεριληφθεί διάταξη στο σχέδιο νόμου που θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσληψης εκπαιδευτικών ως αναπληρωτών πλήρους και μειωμένου ωραρίου.
  9. Μονιμοποίηση όλων των συνάδελφων που εργάζονται με δικαστικές αποφάσεις ή άλλες ελαστικές μορφές εργασίας. Ενιαίες εργασιακές σχέσεις για όλους.
  10. Επαναφορά των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ. Η κατάργησή τους αποτελεί γενεσιουργός αιτία πολλών αρνητικών συνεπειών, μεταξύ των οποίων και τα παραπάνω τα οποία οδηγούν στη συρρίκνωση των δράσεων του ΟΑΕΔ.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δελτίο Τύπου – Στήριξη της κινητοποίησης των Ομοσπονδιών των Εκπαιδευτικών Λειτουργών ΟΑΕΔ και των Υπαλλήλων ΟΑΕΔ

Print Friendly, PDF & EmailSource link