Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετάταξη Υπαλλήλων στο Γενικό Επιτελείο Στρατού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας

21 Οκτωβρίου 2016

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2017/06/4-Metatakseis-GES.pdf" viewer="google"]