Πρόγραμμα 38ου Τακτικού Συνεδρίου Α.Δ.Ε.Δ.Υ. –  Διαδικασία ψηφοφορίας

22 Σεπτεμβρίου 2022


Προς:

  1. Ομοσπονδίες -μέλη Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
  2. Νομαρχιακά Τμήματα Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
  3. Γενικούς Συμβούλους Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

Θέμα: Πρόγραμμα 38ου Τακτικού Συνεδρίου Α.Δ.Ε.Δ.Υ. –  Διαδικασία ψηφοφορίας

 

Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε το πρόγραμμα του 38ου Συνεδρίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., που θα πραγματοποιηθεί στις 6, 7, 8 του Δεκέμβρη του 2022, στην Αθήνα (ξενοδοχείο «NOVOTEL»), επισημαίνοντας τα εξής:

  1. Την παραμονή του Συνεδρίου, τη Δευτέρα, 5 του Δεκέμβρη 2022, ώρα 17:00-21:00 θα γίνει η παραλαβή των καρτών και η νομιμοποίηση των συνέδρων στο ξενοδοχείο «NOVOTEL». Η διαδικασία θα συνεχιστεί και την επόμενη μέρα, Τρίτη 6 του Δεκέμβρη, ώρα 9:00-11:00πμ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι σύνεδροι του Λεκανοπεδίου θα νομιμοποιηθούν υποχρεωτικά στις 5 Δεκεμβρίου.

  1. Η ψηφοφορία θα  διεξαχθεί την Πέμπτη, 8 του Δεκέμβρη και ώρα  00 – 16.00. Οι σύνεδροι ψηφίζουν με την ταυτότητά τους και την κάρτα αντιπροσώπου.
  2. Σύμφωνα με τον Ν. 1264/82, άρθρο 17, οι σύνεδροι δικαιούνται, για τη συμμετοχή τους στο συνέδριο, συνδικαλιστική άδεια. Την τελευταία μέρα του συνεδρίου, Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022, θα δοθεί, βεβαίωση συμμετοχής.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε για όλα τα παραπάνω τους αντιπροσώπους σας.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

2022.09.22 – Επιστολή – Πρόγραμμα Εργασιών – 38ο Συνέδριο ΑΔΕΔΥ – Διαδικασία ψηφοφορίας

2022.09.22 – Πρόγραμμα Εργασιών – 38ο Συνέδριο ΑΔΕΔΥ

Print Friendly, PDF & EmailSource link