Πρόγραμμα Εργασιών 34ου Συνεδρίου ΑΔΕΔΥ

25 Απριλίου 2024


Για να δείτε το Πρόγραμμα Εργασιών του 34ου Συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ, ανοίξτε το παρακάτω αρχείο:

Πρόγραμμα Εργασιών 34ου Συνεδρίου ΑΔΕΔΥSource link