Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Συνδικαλιστικών Στελεχών της Π.Ο.Ε.-Υ.ΕΘ.Α. στο Βόλο

27 Μαρτίου 2014

Ρεπορτάζ της Τηλεόρασης "Θεσσαλία" για το πρόγραμμα επιμόρφωσης συνδικαλιστικών στελεχών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης στις 17-20 Μαρτίου 2014. Το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Ι.Δ.Δ.), ως αναγνωρισμένος φορέας παροχής υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης (Ν.3879/2010) και πιστοποιημένος φορέας επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων (Ν.3801/2009) διοργανώνει σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Π.Ο.Ε.-Υ.ΕΘ.Α.) το πρόγραμμα με τίτλο "Εκπαίδευση Συνδικαλιστικών Στελεχών στις Βασικές Αρχές Κοινωνικού Διαλόγου, Διαβούλευσης / Διαπραγμάτευσης -- 1ο Επίπεδο'' στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ''Βελτίωση και αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μελών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.'', η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.