Προσφυγή της ΑΔΕΔΥ στο ΣτΕ για τους ιδιώτες στον ΕΦΚΑ

20 Ιανουαρίου 2023


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προσφυγή της ΑΔΕΔΥ στο ΣτΕ για τους ιδιώτες στον ΕΦΚΑ

 

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., από κοινού με την ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ και τρεις υπηρετούντες Γενικούς Διευθυντές του e-ΕΦΚΑ άσκησε, μέσω της Νομικής της Συμβούλου, αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής (ασφαλιστικά μέτρα) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αμφισβητώντας μεταξύ άλλων, τη συνταγματικότητα της τοποθέτησης ιδιωτών στις κορυφαίες θέσεις της διοικητικής ιεραρχίας του e-ΕΦΚΑ. Μετά τη σύμπραξη ιδιωτών επαγγελματιών στην απονομή συντάξεων, την οποία έχει ήδη προσβάλλει η ΑΔΕΔΥ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ακολούθησε η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του e-ΕΦΚΑ, με τη δυνατότητα επιλογής ιδιωτών-μάνατζερ σε θέσεις επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Οργανισμού, μέσω μιας διάτρητης τριμελούς Επιτροπής που συμμετέχει ο ίδιος ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ και μέσω μιας παντελώς αδιαφανούς και αναξιοκρατικής διαδικασίας που ανατρέπει το πάγιο σύστημα επιλογής Γενικών Διευθυντών του Υπαλληλικού Κώδικα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε να «ανοίξει στην ελεύθερη αγορά» 19 θέσεις Γενικών Διευθυντών του Οργανισμού. Η προκλητικότερη επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην τοποθέτηση ιδιωτών-μάνατζερ στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, που ασχολείται με την πάταξη της εισφοροδιαφυγής και της ανασφάλιστης εργασίας στον χώρο των ιδιωτικών επιχειρήσεων και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που αποτελεί τη δημοσιονομική κορωνίδα του Οργανισμού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε συνεργασία με την ΠΟΣΕ/ΕΦΚΑ, μαζί με τις συνδικαλιστικές ενέργειες, θα αξιοποιήσει κάθε νομικό μέσο έτσι ώστε η ιδιωτικοποίηση του μεγαλύτερου οργανισμού της χώρας, του e-ΕΦΚΑ, να μην ΠΕΡΑΣΕΙ.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

2023.01.20 – Δελτίο Τύπου – Προσφυγή της ΑΔΕΔΥ στο ΣτΕ για τους ιδιώτες στον ΕΦΚΑ

ΑΙΤ. ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

Print Friendly, PDF & Email

Source link