Προσλήψεις στο ΥΠ.ΕΘ.Α

28 Ιανουαρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας»

Την κατανομή διακοσίων τριάντα εννέα(239) εργαζομένων (πολιτικό προσωπικό) σε φορείς του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αποφάσισε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης.

Πρόκειται για επιτυχόντες/επιτυχούσες του σχετικού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, το 2010.

Από τις/τους εργαζόμενες/ους, οι ενενήντα έξι(96) τοποθετούνται σε φορείς του Γενικού Επιτελείου Στρατού, οι εβδομήντα εννέα(79) σε φορείς του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, οι πενήντα επτά(57) σε φορείς του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, δύο (2) στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και πέντε(5) στον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματικών.

Η τοποθέτηση του προσωπικού θα γίνει μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2017/07/20160127_dt_pros_ethniki_amyna.pdf" viewer="google"]