ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 38ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΔΕΔΥ

12 Σεπτεμβρίου 2022


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

38ου  ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 (κεφ. Α’, παρ. 2 και 3 του καταστατικού της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) και την από 29.08.2022 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, που συγκλήθηκε τακτικά (αρ. 13 κεφ. Γ παρ. 1) και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του (αρ. 13 κεφ. Β)

προκηρύσσουμε

το 38ο Τακτικό (Εκλογοαπολογιστικό) Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 6, 7 και 8 Δεκεμβρίου 2022.

Σημειώνεται, ότι βάσει του καταστατικού (άρθρο 30 κεφ. Α παρ. 3 και 4) θα ακολουθήσει εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής έως τις 30/9/2022 η δημοσίευση (σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του τόπου πραγματοποίησης του Συνεδρίου) της παρούσας πρόσκλησης και η κοινοποίηση στο σύνολο των οργανώσεων – μελών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και του χώρου πραγματοποίησης του Συνεδρίου.

 

Για το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΜΟΥΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ    ΚΟΥΣΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 38ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΔΕΔΥ

Print Friendly, PDF & EmailSource link