Προκήρυξη - Πρόσκληση του 12ου Καταστατικού & Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α - Απόφαση Γ.Σ 14-7-2016

21 Οκτωβρίου 2016

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2017/06/0-Prosklisi-12ou-Synedriou.pdf" viewer="google"]