Παροχή Δικαιώματος Υγειονομικής Περίθαλψης στο Πολιτικό Προσωπικό ΥΠΕΘΑ

22 Νοεμβρίου 2018

1. Σας ενημερώνουμε ότι, δημοσιεύτηκε η σχετική υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία παρέχεται στους εν ενεργεία πολιτικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΘΑ το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης από τους Ιατρούς των Μονάδων-Υπομονάδων-Συγκροτημάτων και Σχηματισμών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς επίσης και των Γενικών Επιτελείων.

2. Ως εκ τούτου από την 8η Νοεμβρίου 2018, το πολιτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ, δύναται να προσέρχεται για ιατρική εξέταση στα ιατρεία των Μονάδων που υπηρετούν.

3. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2018/11/VKOLLINTZOGIANNAKIS.20-11-18-09-25-51.757.pdf" viewer="google"]