Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου: «Θεσμικό Πλαίσιο τηλεργασίας στο Δημόσιο Τομέα»

24 Μαΐου 2021


Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου:

«Θεσμικό Πλαίσιο τηλεργασίας στο Δημόσιο Τομέα»

 

  1. Με το σχέδιο νόμου δεν αντιμετωπίζονται με πληρότητα τα ζητήματα παροχής τηλεργασίας στο Δημόσιο Τομέα, αλλά τα περισσότερα από αυτά παραπέμπονται να ρυθμιστούν με το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 19 παρ.1 και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 19 παρ.2-5, που προβλέπονται να εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου. Παρατηρείται ένα κανονιστικό έλλειμμα στο νομοσχέδιο, καταρχάς σε επίπεδο αρχών, αναφορικά με την τηλεργασία και τους όρους παροχής της. Απαιτείται, επομένως, μία δομημένη, συνεκτική και πλήρης προσέγγιση της τηλεργασίας που θα οδηγήσει σε καταγραφή ορισμένων θεμελιωδών αρχών και βασικών κανόνων που θα δεσμεύουν εργαζόμενους και εργοδότες, κάτι που απουσιάζει από το σχέδιο νόμου. Το ίδιο έλλειμμα παρατηρείται και στις επιμέρους διατάξεις του, που χαρακτηρίζονται από ατελή νομοθετική ρύθμιση των επιμέρους ζητημάτων. Και δεν πρόκειται για τεχνικά ή λεπτομερειακά ζητήματα, κατά την παροχή τηλεργασίας, αλλά για τους ουσιώδεις όρους – εγγυήσεις παροχής της, που έπρεπε να καθορίζονται πληρέστερα στον ίδιο τον νόμο, όπως συμβαίνει με αντίστοιχα θεσμικά νομοθετήματα.
  2. Το δικαίωμα της αποσύνδεσης είναι αδιαπραγμάτευτο και πρέπει να περιγραφεί με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο: «ο εργαζόμενος μετά τη λήξη του ωραρίου του έχει δικαίωμα να απέχει πλήρως από την εργασία, να μην επικοινωνεί ψηφιακά και να μην απαντά σε ηλεκτρονικά μηνύματα, τηλεφωνήματα κλπ, εκτός ωραρίου εργασίας».
  3. Ο οικειοθελής χαρακτήρας της τηλεργασίας είναι αναγκαίος, αλλά δεν πρέπει να αποτελεί διευθυντικό δικαίωμα. Θα πρέπει να θεσπιστεί και το δικαίωμα ενστάσεων των υπαλλήλων, σε περίπτωση αρνητικής απάντησης από τον προϊστάμενο. Δηλαδή, θα πρέπει να θεσπιστεί ρητά στο νομοσχέδιο το δικαίωμα ένστασης των υπαλλήλων στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο θα καλείται να αποφασίσει, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, οριστικά για το εάν η άρνηση της υπηρεσίας βασίζεται όντως σε πραγματικά αιτιολογημένους λόγους.
  4. Ο εργοδότης οφείλει να είναι υπεύθυνος για την παροχή, εγκατάσταση και συντήρηση όλου του αναγκαίου εξοπλισμού για την εξ αποστάσεως εργασία (Υπολογιστές, Τηλεπικοινωνίες, Εκτυπωτές, Αναλώσιμα γραφείου, Λογισμικό, Συντήρηση, Τεχνική Υποστήριξη), να καλύπτει το κόστος που συνδέεται με αυτήν, το κόστος των επικοινωνιών και ό, τι άλλο απαιτείται κατά περίπτωση.
  5. Απαιτείται η θεσμοθέτηση Επιδότησης – Αποζημίωσης για όσο διαρκεί η περίοδος τηλεργασίας των εργαζομένων, για το τμήμα των Υποδομών της κατοικίας τους που χρησιμοποιούν ως γραφείο απαλλάσσοντας την Υπηρεσία από τα αντίστοιχα έξοδα, επαυξημένης εφόσον ο εργαζόμενος χρησιμοποιεί τον δικό του εξοπλισμό.
  6. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν μπορεί να αφορά μόνο στον φορέα, αλλά πρέπει να προστεθεί η ανάγκη προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ίδιου του τηλεργαζόμενου.
  7. Ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του τηλεργαζόμενου και το απόρρητο των επικοινωνιών του είναι κορυφαίο ζήτημα γι’ αυτό υπάρχει ανάγκη απόλυτης Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων του εργαζόμενου, χωρίς να επιτραπούν συστήματα επιτήρησης και ελέγχου εντός της κατοικίας του (κάμερες, λογισμικά παρακολούθησης υπολογιστή κλπ). Πρέπει, επίσης, να παρέχεται κατάλληλη επιμόρφωση επικεντρωμένη στον τεχνολογικό εξοπλισμό, που τίθεται στη διάθεση του εργαζόμενου, αλλά και στα χαρακτηριστικά αυτής της μορφής οργάνωσης της εργασίας.
  8. Από το 25% της οικειοθελούς τηλεργασίας πρέπει να εξαιρούνται τα ΑμεΑ. Εφόσον ζητήσουν να εργαστούν με τηλεργασία θα πρέπει το αίτημά τους να ικανοποιείται αυτόματα.
  9. Η εργατική νομοθεσία, που ισχύει για τους εργαζόμενους που έχουν φυσική παρουσία, να ισχύει ρητά και κατηγορηματικά και για τους τηλεργαζόμενους.

Από τη ΔΗ.ΣΥ.Π.

2021.05.24 – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΤ

Print Friendly, PDF & EmailSource link