Παράταση θητείας αιρετών μελών ΥΣ μέχρι 31/12 – Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (65η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

26 Οκτωβρίου 2021
Source link