Παράταση θητείας αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, μέχρι 30/06/2021

15 Φεβρουαρίου 2021


Προς:

  1. Ομοσπονδίες μέλη ΑΔΕΔΥ
  2. Νομαρχιακά Τμήματα ΑΔΕΔΥ
  3. Γενικοί Σύμβουλοι

 

Θέμα: Παράταση θητείας αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, μέχρι 30/06/2021.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 Όπως ενημερωθήκαμε, σήμερα, από τον Υπουργό Εσωτερικών, η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Δημοσίου παρατείνεται μέχρις τις 30/06/2021, ύστερα από σχετικό αίτημα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Εντός των ημερών θα υπογραφεί η σχετική απόφαση την οποία και θα σας αποστείλουμε.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Επιστολή – Παράταση θητείας αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων μέχρι 30.06.2021

Print Friendly, PDF & EmailSource link