Ν.Τ. Χίου – Κήρυξη Στάσης Εργασίας 30.11.2023

24 Νοεμβρίου 2023


ΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ Ν. ΧΙΟΥ

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση της 24ης  Νοεμβρίου 2023, ύστερα από αίτημα του Νομαρχιακού Τμήματος Χίου και κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης του Γ.Σ.,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ

στάση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. του Νομού Χίου την Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023, από τις 11:00πμ έως τη λήξη του ωραρίου, προκειμένου οι εργαζόμενοι του Δημοσίου να διευκολυνθούν για να μετέχουν στην κινητοποίηση για την Υγεία.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

2023.11.24 – Ν.Τ. Χίου – Κήρυξη Στάσης Εργασίας 30.11.2023

Print Friendly, PDF & Email

Source link