Ν.Τ. Χίου- Κήρυξη Στάσης Εργασίας 13.6.2023

9 Ιουνίου 2023


ΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ Ν. XIOY

ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΝIΟΥ 2023

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση της 9ης Ιουνίου 2023, ύστερα από αίτημα του Νομαρχιακού Τμήματος Χίου, και κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης του Γ.Σ.,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ

στάση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. του Νομού Χίου την Τρίτη, 13 Ιουνίου 2023, από τις 12:00πμ έως τη λήξη του ωραρίου, προκειμένου οι εργαζόμενοι του Δημοσίου να διευκολυνθούν για να μετέχουν στην κινητοποίηση, στην πύλη του Νοσοκομείου Χίου, για την άμεση στελέχωση του ΕΚΑΒ με προσωπικό και μέσα.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ν.Τ. Χίου – Κήρυξη Στάσης Εργασίας 13.06.2023

 

Print Friendly, PDF & Email

Source link