Ν.Τ. Ροδόπης – Κήρυξη Στάσης Εργασίας 11.01.2024

10 Ιανουαρίου 2024


ΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση της 10ης Ιανουαρίου 2024, ύστερα από αίτημα του Νομαρχιακού Τμήματος Ροδόπης, και κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης του Γ.Σ.,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ

στάση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. του Νομού Ροδόπης την Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2024, από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους που επιθυμούν να συμμετέχουν στην  κινητοποίηση για τη στήριξη της Δημόσιας Δωρεάν Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και για την απόσυρση του νομοσχεδίου  ίδρυσης ιδιωτικών Πανεπιστημίων.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

2024.01.10 – Ν.Τ. Ροδόπης – Κήρυξη Στάσης Εργασίας 11.01.2024

Print Friendly, PDF & Email

Source link