Ν.Τ. Ροδόπης – Κήρυξη Στάσης Εργασίας 10.03.2021

8 Μαρτίου 2021


Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση της 8ης Μαρτίου 2021, ύστερα από αίτημα του Νομαρχιακού Τμήματος Ροδόπης, και κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης του Γ.Σ.,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ

 

2ωρη στάση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. του Νομού Ροδόπης την Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021, από τις 13:00 έως 15:00, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν στην κινητοποίηση για την αντιεκπαιδευτική πολιτική και στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ν.Τ. Ροδόπης – Κήρυξη Στάσης Εργασίας 10.03.2021

Print Friendly, PDF & EmailSource link