Ν.Τ. Πρέβεζας – Κήρυξη Στάσης Εργασίας 29.11.2023

28 Νοεμβρίου 2023


Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση της 28ης Νοεμβρίου 2023, ύστερα από αίτημα του Νομαρχιακού Τμήματος Πρέβεζας, και κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης του Γ.Σ.,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ

στάση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. του Νομού Πρέβεζας την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023, από τις 11:00πμ έως τη λήξη του ωραρίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση το Νοσοκομείο Πρέβεζας.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ν.Τ. Πρέβεζας – Κήρυξη Στάσης Εργασίας 29.11

Print Friendly, PDF & Email

Source link