Ν.Τ. Λέσβου – Κήρυξη Στάσης Εργασίας 23.02.2022

21 Φεβρουαρίου 2022


Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 2022, ύστερα από αίτημα του Νομαρχιακού Τμήματος Λέσβου, και κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης του Γ.Σ.,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ

στάση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. του Νομού Λέσβου την Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2022, από τις 12:00πμ έως τη λήξη του ωραρίου, για τη διευκόλυνση των εργαζομένων του Δημοσίου Τομέα να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις και στη συγκέντρωση στην πλατεία Σαπφούς.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Στάση εργασίας στο ΝΤ Λέσβου

Print Friendly, PDF & EmailSource link