Ν.Τ. Λέσβου – Κήρυξη Στάσης Εργασίας 22.01.2020

20 Ιανουαρίου 2020


Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση της 20ης Ιανουαρίου 2020, ύστερα από αίτημα του Νομαρχιακού Τμήματος Λέσβου και κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης του Γ.Σ.,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ

στάση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. του Νομού Λέσβου την Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020, από τις 11:00πμ έως τη λήξη του ωραρίου, για το ζήτημα του  μεταναστευτικού – προσφυγικού.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

      ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ                             ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΤΗΣ

Ν.Τ. Λέσβου – Κήρυξη Στάσης Εργασίας 22.01.2020

Print Friendly, PDF & EmailSource link