Ν.Τ. Κέρκυρας – Κήρυξη Στάσης Εργασίας 26.01.2022

25 Ιανουαρίου 2022


Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση της 25ης Ιανουαρίου 2022, ύστερα από αίτημα του Νομαρχιακού Τμήματος Κέρκυρας, και κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης του Γ.Σ.,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ

στάση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. του Νομού Κέρκυρας την Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022, από 12:00 μέχρι τη λήξη του ωραρίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν στην κινητοποίηση που οργανώνεται από το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ και τα σωματεία του Νομού, για την ανάδειξη των ζητημάτων της Υγείας.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

2022.01.25 – Ν.Τ. Κέρκυρας – Κήρυξη Στάσης Εργασίας 26.01.2022

Print Friendly, PDF & EmailSource link