Ν.Τ. Ηρακλείου – Κήρυξη Στάσης Εργασίας 19.03.2024

19 Μαρτίου 2024


ΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση της 19ης Μαρτίου 2024, ύστερα από αίτημα του Νομαρχιακού Τμήματος Ηρακλείου και κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης του Γ.Σ.,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ

στάση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. του Νομού Ηρακλείου την Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024, από τις 12:00 έως τη λήξη του ωραρίου για να εναντιωθούμε όλοι μαζί στο ξεκίνημα των ιδιωτικών χειρουργείων στα δημόσια Νοσοκομεία.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

2024.03.19 – Ν.Τ. Ηρακλείου – Κήρυξη Στάσης Εργασίας 19.03.2024

 

Print Friendly, PDF & Email

Source link