Ν.Τ. Ηρακλείου – Κήρυξη Στάσης Εργασίας 08.12.2023

6 Δεκεμβρίου 2023


ΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση της 6ης Δεκεμβρίου 2023, ύστερα από αίτημα του Νομαρχιακού Τμήματος Ηρακλείου και κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης του Γ.Σ.,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ

στάση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. του Νομού Ηρακλείου την Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2023, από τις 10:00πμ έως τη λήξη του ωραρίου, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην κινητοποίηση για την Υγεία.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

2023.12.06 – Ν.Τ. Ηρακλείου – Κήρυξη Στάσης Εργασίας 08.12.2023

 

Print Friendly, PDF & Email

Source link