Ν.Τ. Ηρακλείου – Κήρυξη στάσεων εργασίας 6,7,8 Φεβρουαρίου 2023

6 Φεβρουαρίου 2023


Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση της 6ης Φεβρουαρίου 2023, ύστερα από αίτημα του Νομαρχιακού Τμήματος Ηρακλείου και κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης του Γ.Σ.,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ

4ωρες στάσεις εργασίας για τη Δευτέρα 6, Τρίτη 7 και Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023, από τις 11.30πμ έως στις 15.30, για τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού του Νομού Ηρακλείου, μόνιμων και συμβασιούχων καθώς και σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. του Νομού Ηρακλείου για διευκόλυνση των εργαζομένων να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται ενάντια στο νομοσχέδιο για την αποκοπή των πέντε μεγάλων δημόσιων μουσείων από το Υπουργείο Πολιτισμού.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ν.Τ. Ηρακλείου – Κήρυξη Στάσης Εργασίας 6-7-8.23

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Source link