Να αποσυρθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τα χιόνια

15 Φεβρουαρίου 2023


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Να αποσυρθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

για τα χιόνια

 

Να αποσυρθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, για τα χιόνια, που χρεώνει αναγκαστικές κανονικές άδειες στους μισθωτούς του Δημοσίου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί το Υπουργείο Εσωτερικών να αποσύρει την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/οικ. 1866 – 5/2/2023 κατά το μέρος που αυτή προβλέπει τον συμψηφισμό κανονικής αδείας με απουσία από την εργασία, λόγω αδυναμίας προσέλευσης (ανωτέρα βία) κατά της μέρες της κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα, «το υπουργείο Εσωτερικών, αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά ότι δεν αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα ως εργαζόμενους με δικαιώματα, στην εγκύκλιο υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/οικ. 1866 – 5/2/2023 αναφέρει ψευδώς ότι «επειδή η νομοθεσία δεν προβλέπει διατάξεις για χορήγηση ειδικής άδειας λόγω αδυναμίας προσέλευσης των εργαζομένων στην εργασία τους που οφείλεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες» και όπου δεν είναι έτοιμες οι υπηρεσίες να οργανώσουν τηλεργασία, δίνει την οδηγία στα γραφεία προσωπικού να χρεώσουν μέρα κανονικής αδείας στους δημόσιους υπάλληλους που αδυνατούσαν να προσέλθουν στην εργασία τους λόγω του χιονιά!

Είναι απαράδεκτο στο Υπουργείου Εσωτερικών να μην γνωρίζουν τα βασικά, να μην γνωρίζουν το τι προβλέπει η ευρύτερη εργατική νομοθεσία (Ν. 539/1945).

Τους ενημερώνουμε λοιπόν ότι στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του ν προβλέπεται « 6. Διά τον υπολογισμόν του, περί ου ανωτέρω, χρόνου απασχολήσεως, τα διαστήματα, καθ΄ α ο μισθωτός απέσχεν ή απέχει της απασχολήσεώς του παρά τη υπόχρεη επιχείρηση, λόγω βραχείας σχετικώς διαρκείας ασθενείας, στρατεύσεως, απεργίας, ανταπεργίας ή ανωτέρας βίας, δε θεωρούνται ως χρόνος μη απασχολήσεως ουδέ συμψηφίζονται προς τας ημέρας αδείας, ων ούτοι δικαιούνται.».

Καλούμε το Υπουργείου Εσωτερικών να τροποποιήσει την εν λόγω εγκύκλιο του ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας και ας φροντίζουν να έχουν όλους τους δρόμους ανοιχτούς, προκειμένου να μπορούν να μεταβούν οι εργαζόμενων στις αποφάσεις τους.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

2023.02.15 – Δελτίο Τύπου – Να αποσυρθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τα χιόνια

Print Friendly, PDF & Email

Source link