Με αφορμή των κινητοποίηση των 7 Ομοσπονδιών στο Υπουργείο Υποδομών κ Μεταφορών

22 Ιανουαρίου 2021


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή την κινητοποίηση των 7 Ομοσπονδιών

(ΠΟΕ – ΟΤΑ, Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε., Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε, Π.Ο.Σ.Ε – Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε, Π.Ο.ΓΕ.ΔΥ, Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ, Π.Ο. Ε.Μ.ΔΥΔΑΣ)

στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021, η προγραμματισμένη κινητοποίηση, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο της «Κοινής Δήλωσης επτά (7) Ομοσπονδιών σχετικά με τη διαρκή προσπάθεια ιδιωτικοποίησης κρίσιμων Δημόσιων Λειτουργιών», το οποίο στηρίζει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν πολλά μέλη από τα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών, των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων και μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Για άλλη μια φορά υπήρξε έντονη αστυνομική παρουσία στην κινητοποίηση, αλλά σε αντίθεση με το Υπουργείο Εσωτερικών (8/12/2020) υπήρξε ανταπόκριση για συνάντηση με το Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Καραγιάννη. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι και των επτά Ομοσπονδιών, καθώς και μέλη της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και παρουσιάστηκαν οι θέσεις (των 7 Ομοσπονδιών) όπως αποτυπώνονται στην κοινή δήλωση και ειδικότερα θέματα που αφορούν στις αλλαγές στο Ν.4412/16, που ενισχύει την παρουσία ιδιωτικών συμφερόντων σε όλο το φάσμα παραγωγής Δημοσίων Έργων.

Από πλευράς του Γεν. Γραμματέα, ενώ επιβεβαιώθηκε η πρόθεση της κυβέρνησης να εισαχθεί το συντομότερο στη Βουλή το υπό συζήτηση Νομοσχέδιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις, αρνήθηκε να συζητήσει αλλαγές που θίγουν τον πυρήνα της φιλοσοφίας του (ανάθεση της επίβλεψης σε ιδιώτες, δηλωτικό σύστημα επιμετρήσεων από τους Εργολήπτες, απάλειψη της πρόβλεψης για τον καθορισμό της αναγκαίας Τεχνικής Επάρκειας των αναθετουσών Αρχών κλπ), χαρακτηρίζοντας ως «γόνιμο διάλογο» μόνο ό,τι σχετίζεται με δευτερεύουσες πλευρές του. Επιβεβαιώθηκε η πρόθεση γενίκευσης της «συνέργειας» Δημόσιου με Ιδιωτικό Τομέα, ενώ δεν υπήρξε καμία ουσιαστική δέσμευση για ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών οι οποίες στενάζουν από την υποστελέχωση, σημειώνοντας ότι έτσι «ενισχύεται ο επιτελικός ρόλος των δημοσίων υπηρεσιών»!

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα συνεχίσει να στηρίζει τον αγώνα των 7 Ομοσπονδιών για το σταμάτημα αυτών των πολιτικών και διεκδικεί την ικανοποίηση των αιτημάτων τους:

  1. Προσλήψεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του εμπλεκόμενου προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου
  2. Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών και όλων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και όχι την ιδιωτικοποίηση τους και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες
  3. Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση του συνόλου του προσωπικού.
  4. Κατάργηση των σχετικών νόμων που επιτρέπουν τις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων Υπηρεσιών.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δελτίο Τύπου – Με αφορμή των κινητοποίηση των 7 Ομοσπονδιών στο Υπουργείο Υποδομών κ Μεταφορών

ΔΤ Ομοσπονδιών – Συνάτηση με Υπουργό

Print Friendly, PDF & EmailSource link