Με αφορμή τον αποκλεισμό του Γ.Ν. Ξάνθης από τις άδειες ειδικού σκοπού

14 Μαΐου 2020


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή τον αποκλεισμό εργαζομένων του Γ.Ν. Ξάνθης από τις άδειες ειδικού σκοπού

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της, την με αριθμ. πρωτ. 12/6-5-2020 επιστολή του Ν.Τ. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ξάνθης, καταγγέλλει τη Διοικήτρια του νοσοκομείου για τον τρόπο που αντιμετωπίζει, ως προς την άδεια ειδικού σκοπού, τις περιπτώσεις εργαζομένων που ανήκουν στην ευαίσθητη και ευπαθή κοινωνική ομάδα των μονογονεϊκών οικογενειών και δη των διαζευγμένων.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου δεν έδειξε διάθεση να καταλάβει τη μειονεκτική θέση που βρίσκονται οι διαζευγμένοι (γυναίκες και άνδρες) εργαζόμενοι, αγνοώντας τόσο γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όσο και υπουργικές εγκυκλίους και αποφάσεις και αυθαιρέτως και αυτοβούλως, δεν τους αναγνωρίζει ως Μονογονεϊκές οικογένειες, παρόλο που η ελληνική πολιτεία έχει φροντίσει να λύσει τέτοιου είδους θέματα, μέσω:

  • των επίσημων εγκυκλίων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Υπουργικών αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, όσο και
  • της υπ’ αριθμ. 205/2019 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλιου του Κράτους.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θεωρεί ότι η απόφαση της διοίκησης του Νοσοκομείου Ξάνθης, είναι αντίθετη με τη βούληση του νομοθέτη της ΠΝΠ 55, ο οποίος έχει θεσπίσει τις ανάλογες διατάξεις με σκοπό να εξασφαλίσει τη φροντίδα των ανηλίκων τέκνων που ζουν με έναν τουλάχιστον γονέα και στην περίπτωση που πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια, από τον γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια αυτών. Έτσι, μέλημα του νομοθέτη είναι η ασφάλεια και όχι η τιμωρία των εργαζόμενων που, ως διαζευγμένοι, έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους. Μέσα από αυτήν την άνιση μεταχείριση, οι εργαζόμενοι, οδηγούνται σε απελπιστικές καταστάσεις, μη έχοντας που να εμπιστευτούν τα τέκνα τους. Οι ίδιοι, όντας εργαζόμενοι σε φορέα υγείας ανήκουν σε ομάδα που φέρουν υψηλό κίνδυνο, με αποτέλεσμα να μην δύνανται να εξεύρουν ακόμη και τρίτα πρόσωπα, ώστε να προσέξουν τα τέκνα τους.

Αυτό, φυσικά, οδηγεί τόσο στην οικονομική όσο και στην ηθική εξουθένωσή τους. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η Πολιτεία μέσω των θεσμών της και των ορισμένων κρατικών οργάνων της θα έπρεπε να διευκολύνει το έργο των καθημερινών ηρώων και ηρωίδων, στα χέρια των οποίων ανήκει μεγάλο μερίδιο της φροντίδας και της προάσπισης της υγείας μας. Ευρισκόμενοι αυτοί οι άνθρωποι σε ηθικά, κοινωνικά και οικονομικά αδιέξοδα, καταπιέζονται κατάφωρα ψυχολογικά, υφιστάμενοι ανυπολόγιστη ηθική βλάβη.

Ύστερα από τα παραπάνω, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τον Υπουργό Υγείας και τον Υπουργό Εργασίας να παρέμβουν άμεσα και να δώσουν λύση στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. Οι εργαζόμενοι, που μόνοι τους μεγαλώνουν τα ανήλικα παιδιά τους, θα πρέπει άμεσα να νιώσουν ότι η πολιτεία δεν τους αγνοεί, αλλά τους θωρακίζει με τα μέτρα της και αυτούς. Οι διαζευγμένοι (άνδρες και γυναίκες), που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των τέκνων τους, ανήκουν στις Μονογονεϊκές οικογένειες και πρέπει άμεσα να αισθανθούν την πολιτεία δίπλα τους.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δελτίο Τύπου – Με αφορμή τον αποκλεισμό του Γ.Ν. Ξάνθης από τις άδειες ειδικού σκοπού

Print Friendly, PDF & EmailSource link