Με αφορμή τη συνάντηση με την Υφυπουργό Παιδείας για το θέμα των αδειών ανατροφής

24 Σεπτεμβρίου 2020


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή τη συνάντηση με την Υφυπουργό Παιδείας, κ. Ζαχαράκη για το θέμα των αδειών ανατροφής των νεοδιόριστων Δημοσίων Υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών

Πραγματοποιήθηκε χθες, 23 Σεπτεμβρίου 2020, συνάντηση του Προεδρείου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με την Υφυπουργό Παιδείας, κ. Σοφία Ζαχαράκη, για το θέμα των αδειών ανατροφής των νεοδιόριστων Δημοσίων Υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών, ύστερα από αίτημα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Στη συνάντηση ήταν παρών και ο νομικός σύμβουλος της Υφυπουργού.

Το προεδρείο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ανέλυσε στην Υφυπουργό Παιδείας, διεξοδικά, το θέμα που δημιουργεί η υπ’ αριθμ. 64/2008 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία χορηγεί τμήμα της άδειας ανατροφής στους νεοδιόριστους Δημοσίους Υπαλλήλους, ανάλογα με την ηλικία του τέκνου. Ανέλυσε, επίσης, το τεράστιο ζήτημα που δημιουργεί σε βάρος των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, η υπ’ αριθμ. 108357/Ε3/21-08-20 εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε., η οποία καταργεί εντελώς τις άδειες ανατροφής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, που έχουν τέκνα ηλικίας 2-4 ετών.

Το προεδρείο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή και το υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/810/οικ.17164/10-09-20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, ζήτησε από την Υφυπουργό Παιδείας, στο πλαίσιο της συνταγματικά κατοχυρωμένης προστασίας της οικογένειας, της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας, τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των εκπαιδευτικών με τους άλλους νεοδιόριστους Δημοσίους Υπαλλήλους. Ταυτόχρονα, ζήτησε την άμεση συνεργασία των Υπουργείων Εσωτερικών και Παιδείας, προκειμένου να δοθεί οριστική λύση στο θέμα με νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα καταργεί την υπ’ αριθμ. 64/2008 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. και θα χορηγεί στους νεοδιόριστους υπαλλήλους ολόκληρη την άδεια ανατροφής μέχρι την ηλικία των 4 ετών, αφαιρουμένης, φυσικά, της άδειας που έλαβαν κατά το παρελθόν.

Μετά τη συζήτηση η Υφυπουργός μάς ανακοίνωσε ότι, με αφορμή και το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας εξετάζουν το θέμα και δεσμεύτηκε ότι θα μεταφέρει το αίτημα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στην Υπουργό Παιδείας.

Είναι προφανές, από τα παραπάνω, ότι το θέμα που ταλανίζει εκατοντάδες νεοδιόριστους Δημοσίους Υπαλλήλους δεν είναι νομικό. Για να επιλυθεί απαιτείται πολιτική βούληση από την Κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία.

Στην κατεύθυνση αυτή η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει ζητήσει, ήδη, συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, προκειμένου να δοθεί οριστική λύση στο θέμα. Μόλις πραγματοποιηθεί η συνάντηση θα σας ενημερώσουμε, με νεότερη ανακοίνωσή μας, για τις εξελίξεις.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δελτίο Τύπου – Με αφορμή τη συνάντηση με την Υφυπουργό Παιδείας για το θέμα των αδειών ανατροφής

Print Friendly, PDF & EmailSource link