Με αφορμή τη συνάντηση με την Υπ. Εργασίας, κα Νίκη Κεραμέως

25 Ιουνίου 2024


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή τη συνάντηση με την Υπ. Εργασίας, κα Νίκη Κεραμέως

 

Στο πλαίσιο της δυναμικής κινητοποίησης και της μαζικής συμμετοχής στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 25 Ιουνίου 2024, από τους Εργαζομένους στην Επιθεώρηση Εργασίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Εκπροσώπων των Εργαζομένων στην Επιθεώρηση Εργασίας με την Υπουργό Εργασίας κα Νίκη Κεραμέως, τον Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας, τη Γενική Γραμματέα του Υπ. Εργασίας κα Άννα Στρατινάκη και στην οποία συμμετείχαν και μέλη της  Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Από πλευράς Α.Δ.ΕΔ.Υ. ετέθησαν στη συζήτηση τα αιτήματα και συγκεκριμένα:

  • Την άμεση στελέχωση των υπηρεσιών με επαρκές προσωπικό και αύξηση των οργανικών θέσεων,
  • Τη μεταστέγαση όλων των Κεντρικών Υπηρεσιών σε μια ενιαία κτιριακή δομή
  • Την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που σχετίζεται άμεσα με τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου της επιθεώρησης.
  • Την υποστήριξη της Υπηρεσίας μας με Γιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας,.
  • Τον εκσυγχρονισμό του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος,
  • Την έκδοση βιβλιαρίων ανηλίκων μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ,
  • Την αντιμετώπιση της έλλειψης νομικής υποστήριξης των Υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας και νομικής προστασίας των εργαζομένων σε αυτήν,
  • Την  κάλυψη όλων των θέσεων ευθύνης με διαδικασίες κρίσεων.
  • Την κατάργηση των αυθαίρετων μετακινήσεων των εργαζομένων από Τμήμα σε Τμήμα και από Διεύθυνση σε Διεύθυνση, με αποτέλεσμα την δημιουργία κλίματος τρομοκρατίας.
  • Τη λειτουργία Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου για τους εργαζόμενους της Επιθεώρηση Εργασίας.

Η υπουργός στη συνάντηση αυτή δήλωσε ότι υπάρχει το ενδιαφέρον της πολιτικής ηγεσίας στα ζητήματα που αφορούν στην τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας που αφορά την ασφάλεια και υγεία  και αυτός είναι ο λόγος που συμμετείχε στη συνάντηση  αν και  δεσμεύεται και από την αυτονομία της ανεξάρτητης αρχής Επιθεώρησης Εργασίας.

Αφού της μεταφέρθηκαν όλα τα αιτήματα δίνοντας έμφαση στα ζητήματα που για την επίλυσή τους απαιτείται νομοθετική πρωτοβουλία του Υπ. Εργασίας είτε αυτή αφορά στην ψήφιση νομοθετικών διατάξεων ή την έκδοση ΥΑ δεσμεύτηκε να εξετάσει τα αιτήματα καθώς δήλωσε ότι δεν έχει προλάβει να ενημερωθεί έτσι ώστε στην περίπτωση που γίνουν αποδεκτά να συμπεριληφθούν στο επόμενο νομοσχέδιο ή να εκδοθούν οι αντίστοιχες ΥΑ χωρίς όμως να υπάρξει από την πλευρά της συγκεκριμένη και ρητή δέσμευση.

Ύστερα από τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και τελεί σε ετοιμότητα  και θα συνεχίσει να στηρίζει  τους εργαζόμενους στην Επιθεώρηση Εργασίας αλλά και συνολικά τον κόσμο της μισθωτής εργασίας.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

2024.06.25 – Δελτίο Τύπου – Με αφορμή τη συνάντηση με την Υπ. Εργασίας Ν. Κεραμέως

 

Source link