Με αφορμή την πρόταση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την ένταξη του τμήματος Φροντίδας και Αγωγής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία στη Σχολή Επιστημών Αγωγής

10 Φεβρουαρίου 2021


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή την πρόταση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την ένταξη του τμήματος Φροντίδας και Αγωγής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία στη Σχολή Επιστημών Αγωγής

 

    Στο Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζεται η πρόθεση της Πρυτανείας να προχωρήσει, χωρίς καν έναν τυπικό διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα και σχετική επιστημονική έκθεση τεκμηρίωσης, στην ένταξη του  Τμήματος Φροντίδας και Αγωγής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία στη Σχολή Επιστημών Αγωγής. Το 2018, όταν είχε τεθεί αντίστοιχο θέμα συγχώνευσης των δυο τμημάτων με αφορμή την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ, όλη η εκπαιδευτική κοινότητα είχε εκφράσει την έντονη διαφωνία της. Αποτέλεσμα της τεκμηριωμένης  διαφωνίας τότε ήταν, σε κανένα ΑΕΙ της χώρας μας, να μην έχει ενταχθεί Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία σε Σχολή Επιστημών Αγωγής.

   Η ενέργεια αυτή, είναι απόλυτα αποσπασματική, γίνεται χωρίς ενιαία κατεύθυνση από το Υπουργείο Παιδείας, πράγμα που θα δημιουργήσει μια «χαοτική» κατάσταση, ως προς την τεκμηρίωση των επιστημονικών προσόντων και εργασιακών δικαιωμάτων τόσο του συγκεκριμένου τμήματος όσο και των υπόλοιπων της Σχολής Επιστημών Αγωγής.

    Άλλωστε οι δομές για παιδιά ηλικίας 0 – 4 ετών διαφέρουν τόσο ως προς το αντικείμενο παροχής υπηρεσιών, όσο και ως προς την οργάνωση, τις απαιτήσεις και το προσωπικό τους, σε σχέση με τα Νηπιαγωγεία που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και στα οποία η φοίτηση των μαθητών/τριών είναι υποχρεωτική και οργανώνεται με βάση το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και σαφώς διατυπωμένους σκοπούς μέσα στο πλαίσιο των γενικών και ειδικών σκοπών της προσχολικής εκπαίδευσης. Η αναγνώριση του ρόλου του νηπιαγωγείου και γενικότερα η υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης, στο σύνολό της, έχει ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο για τον κόσμο της εκπαίδευσης αλλά για όλη την κοινωνία.

  Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην πρόθεση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να εντάξει το Τμήμα Φροντίδας και Αγωγής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία στη Σχολή Επιστημών Αγωγής και την καλεί να μην προχωρήσει στη συγκεκριμένη ενέργεια.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δελτίο Τύπου – Με αφορμή την πρόταση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Print Friendly, PDF & EmailSource link