Κείμενο υποβολής παραπόνων για τη βαθμολογία της αξιολόγησης

6 Νοεμβρίου 2014

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Του/Της

Μόνιμου/ης  υπαλλήλου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Κατηγορίας……., Κλάδου………………, Βαθμού… και  Ειδικότητας ……………………… με ΑΜ…………….

Με την παρούσα σάς γνωστοποιώ την έντονη δυσαρέσκειά μου, για τη διαδικασία με την οποία έγινε η αξιολόγησή μου ως υπαλλήλου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, βάσει των διατάξεων του Νόμου 4250/2014.

Ειδικότερα, φρονώ ότι οι εν λόγω διατάξεις καθιστούν αδύνατη την ορθή, αντικειμενική και αμερόληπτη διαδικασία αξιολόγησης των υπαλλήλων, καθώς έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις αρχές της ισότητας (άρθρο 5, παρ. 1 Σ) και της αξιοκρατίας (άρθρο 103 παρ. 7 Σ). Πλέον, βάσει του νόμου αυτού, η πρόβλεψη ποσοστώσεων για τη βαθμολόγηση και την συνακόλουθη υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων δημιουργεί ανισότητες, δεδομένου ότι καθιερώνει ένα συγκριτικό σύστημα αξιολόγησης κι όχι αντικειμενικό, όπως επιτάσσουν οι αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και του κράτους δικαίου.

Η εφαρμογή του Νόμου 4250/2014 οδηγεί, λοιπόν, στο παράδοξο, να μπορεί να λαμβάνει τις ανώτερες βαθμολογίες (9 -10), υποχρεωτικά, μόνο συγκεκριμένος βαθμός υπαλλήλων, ενώ μόνο το 60% αυτών να μπορεί να λαμβάνει μεσαίες βαθμολογίες. Παράλληλα, προβλέπεται υποχρεωτικότητα και ως προς το ποσοστό αξιολόγησης με βαθμολογίες από 1 – 6, άσχετα από την πραγματική αξία των υπαλλήλων. Δημιουργείται, επομένως, σε αρκετές περιπτώσεις το εξής οξύμωρο: σε υπηρεσίες που διαθέτουν προσωπικό με ιδιαίτερες ικανότητες, προσόντα και αποδοτικότητα να βαθμολογείται υποχρεωτικά κάποιος υπάλληλος με χαμηλή βαθμολογία, η οποία θα επηρεάσει αρνητικά την υπηρεσιακή του θέση! Και αντίστροφα, ευνοούνται υπάλληλοι που δεν είναι εξίσου ικανοί και αποδοτικοί, λόγω του χαμηλότερου επιπέδου των συναδέλφων τους, στην υπηρεσία στην οποία ανήκουν.

Είναι εύκολο, επομένως, να αντιληφθεί κανείς ότι η εφαρμογή του μέτρου αυτού πιθανότατα θα οδηγήσει σε αποτελέσματα ανεπιεική και καθόλα δυσανάλογα, συγκριτικά με αυτά που επεδίωκε ο νομοθέτης, κατά τη θέσπιση του Νόμου 4250/2014. Πράγματι, στόχος της ρύθμισης είναι η αξιολόγηση των υπαλλήλων, ούτως ώστε να διακριβωθεί ποιοι είναι ικανοί στη δουλειά τους και ποιοι όχι, και σε καμία περίπτωση να τιμωρηθούν αποδοτικοί υπάλληλοι που φέρουν εις πέρας την εργασία τους με σύνεση, υπευθυνότητα κι αποτελεσματικότητα.

Μία ακόμη παράμετρος της ρύθμισης, η οποία προσωπικά με πλήττει, έγκειται στο γεγονός ότι η δυνατότητα ένστασης προβλέπεται μόνο για εκείνους τους υπαλλήλους, οι οποίοι βαθμολογήθηκαν με 6 ή λιγότερο. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι όσοι έλαβαν μεσαία βαθμολογία (7 ή 8), συμπεριλαμβανομένου κι εμού, δεν μπορούν να προασπίσουν το νόμιμο δικαίωμα τους  να ελεγχθεί η αξιολογική κρίση για την  υπηρεσιακή τους απόδοση.

Επιπροσθέτως, οφείλω να σας επισημάνω το γεγονός ότι οι ρυθμίσεις που εισάγει ο Νόμος 4250/2014 δεν έχουν αναδρομική ισχύ, εφόσον δεν υπάρχει στο κείμενό του ρητή πρόβλεψη για αυτό. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι η αξιολόγησή μου θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί με βάση το προϊσχύον προεδρικό διάταγμα 318/1992, πριν την τροποποίησή του. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα λάμβανε χώρα η εφαρμογή των αποφάσεων για τις πράξεις επιμερισμού και δεν θα προέκυπταν συγκεκριμένες ποσοστώσεις, επί των οποίων αξιολογούνται οι υπάλληλοι του Υπουργείου στο οποίο ανήκω.

(Ημερομηνία)

(Υπογραφή)

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2017/07/ypovoli_paraponwn.pdf" download="all" viewer="google" text="Κατέβασμα"]