Κατεβάστε εδώ το Ν.4262/14 με θέμα την "Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". Το άρθρο 41 περιέχει τροποποιήσεις των νόμων 4093/2012, 4254/2014, π.δ. 344/2000 και αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσης σε περίπτωση λύσης εργασιακής σχέσης μόνιμης ή επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικά και μόνο λόγω κατάργησης θέσης. Κατεβάστε εδώ και το Π.Δ. 410/88 που καθόριζε τις αποζημιώσεις (άρθρο 55).

16 Μαΐου 2014

Κατεβάστε εδώ το Ν.4262/14 με θέμα την "Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". Το άρθρο 41 περιέχει τροποποιήσεις των νόμων 4093/2012, 4254/2014, π.δ. 344/2000 και αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσης σε περίπτωση λύσης εργασιακής σχέσης μόνιμης ή επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικά και μόνο λόγω κατάργησης θέσης.

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2017/07/N4262-14.pdf" download="all" viewer="google" text="Κατέβασμα"]

Κατεβάστε εδώ και το Π.Δ. 410/88 που καθόριζε τις αποζημιώσεις (άρθρο 55).

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2017/07/PD410-88.pdf" download="all" viewer="google" text="Κατέβασμα"]