Καταγγελία του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

10 Δεκεμβρίου 2020


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καταγγελία του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της την από 09/12/2020 ανακοίνωση του Νομαρχιακού Τμήματος Ιωαννίνων, σχετικά με τις καταγγελίες συναδέλφων που καθαιρέθηκαν, από τις θέσεις ευθύνης, καταγγέλλει τον Διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ο οποίος -εν μέσω πανδημίας και ενώ οι εργαζόμενοι δίνουν όλες τους τις δυνάμεις για την αντιμετώπιση του «αοράτου εχθρού» – με αυθαίρετη και παράνομη απόφαση καθαίρεσε, υποβίβασε και μετακίνησε αναιτιολόγητα στελέχη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Η απόφαση του έγινε χωρίς την ύπαρξη εισήγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

Επισημαίνουμε ότι πάγια και διαχρονική θέση του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων στο Δημόσιο είναι οι κρίσεις και οι τοποθετήσεις των συναδέλφων σε θέσεις ευθύνης να γίνονται με απόφαση των αρμόδιων οργάνων (Υπηρεσιακά Συμβούλια, Συμβούλια Επιλογής). Όργανα που κατά την κρίση τους θα παίρνουν υπόψη τους τα κριτήρια εκείνα τα όποια θα παρέχουν όλα τα εχέγγυα της αξιοκρατίας, της αμεροληψίας και θα κόβουν τον «ομφάλιο λώρο» της εξάρτησης της δημόσιας διοίκησης από το κομματικό σύστημα εξουσίας. Σε περίπτωση δε άμεσων υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες θα προκύπτουν από συνταξιοδοτήσεις ή παραιτήσεις, να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Είναι προφανές ότι η πολιτική ευθύνη των Κυβερνήσεων, διαχρονικά, να μην προχωρούν, παρά την ύπαρξη θεσμικού πλαισίου, σε υπηρεσιακές επιλογές στις θέσεις ευθύνης μέσα από κρίσεις, στόχο είχαν και έχουν, να κρατούν σε ΟΜΗΡΙΑ τους συναδέλφους και ταυτόχρονα να ικανοποιούν και να εξυπηρετούν το κομματικό τους ακροατήριο.

Ύστερα από τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τον Διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων να ανακαλέσει την παράνομη απόφασή του και δηλώνει ότι θα στηρίξει, σε κάθε περίπτωση, τους διωκόμενους συναδέλφους

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δελτίο Τύπου – Καταγγελία του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Print Friendly, PDF & EmailSource link