Καταγγελία τιμωρητικής μετακίνησης της Προέδρου της ΟΣΕΚΔΥΠ

19 Οκτωβρίου 2022


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καταγγελία τιμωρητικής μετακίνησης της Προέδρου
της ΟΣΕΚΔΥΠ

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της την από 13/10/2022 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΕΚΔΥΠ, καταγγέλλει την πρόσφατη «τιμωρητική» μετακίνηση της Προέδρου της Ομοσπονδίας και μέλους του ΔΣ του ΣΥΚΥΠ, Βασιλικής Καρκάνη.

Τα τελευταία δύο έτη, η Βασιλική Καρκάνη εκτελούσε χρέη Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Αυτοτελούς Τμήματος, υπαγομένου απευθείας στην Υπουργό Παιδείας (είχε οριστεί προτού εκλεγεί Πρόεδρος της Ομοσπονδίας και μέλος του ΔΣ του ΣΥΚΥΠ). Μετά την επιστροφή της Προϊσταμένης την οποία αναπλήρωνε, αιτήθηκε να επιστρέψει ως υπάλληλος σε Τμήμα της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, όπου υπηρετούσε ακριβώς πριν αναλάβει την αναπλήρωση. Το αίτημα αυτό δεν έγινε δεκτό, αλλά μετακινήθηκε σε Τμήμα της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για μια μετακίνηση «τιμωρητικού» χαρακτήρα, με ισχυρό συμβολισμό και ευρύτερη ηθική διάσταση (ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των εργαζομένων, τη δημιουργία κλίματος εκφοβισμού), που αποδεικνύει στην πράξη τη (δυσμενή) μεταχείριση που επιφυλάσσει η ηγεσία στα συνδικαλιστικά στελέχη που δεν της είναι αρεστά και μάλιστα στην Πρόεδρο της Ομοσπονδίας.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στη συνολική απαξίωση της Ομοσπονδίας από την Υπουργό (συστηματική άρνηση να συναντήσει το ΔΣ, άρνηση παραχώρησης χώρου για γραφείο στην Ομοσπονδία) και στην έλλειψη σεβασμού που σταθερά επιδεικνύει στους εκπροσώπους των εργαζομένων και κατ’ επέκταση και στους ίδιους τους εργαζομένους.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στηρίζει την Πρόεδρο της ΟΣΕΚΔΥΠ, καθώς και κάθε συνάδελφο που διώκεται και καταγγέλλει τον αυταρχισμό της Υπουργού, την τιμωρητική και αντιδημοκρατική επιλογή της.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

  • Την εφαρμογή ενός διάφανου, δίκαιου, αξιοκρατικού τρόπου διενέργειας των μετακινήσεων του προσωπικού στο ΥΠΑΙΘ,
  • Την αντιμετώπιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους με σεβασμό

Τέλος, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,  καλεί την Υπουργό Παιδείας να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση μετακίνησης της Προέδρου της ΟΣΕΚΔΥΠ.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δελτίο Τύπου – Καταγγελία τιμωρητικής μετακίνησης της Προέδρου της ΟΣΕΚΔΥΠ

 

Print Friendly, PDF & EmailSource link