Καταγγελία για τη μη συμμόρφωση του Υπουργού Εργασίας με την 317 2020 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την 25ετία των ανδρών με ανήλικο τέκνο το 2010

22 Οκτωβρίου 2020


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Για τη μη συμμόρφωση του Υπουργού Εργασίας

με την 317/2020 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

για την 25ετία των ανδρών με ανήλικο τέκνο το 2010

 

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ’ αριθμ. 317/2020 απόφασή της, έκρινε ότι οι διατάξεις του άρθρου 56 παρ.1 και 2 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (όπως ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους από 1.1.2011 με τον ν.3865/2010), με τις οποίες θεσπίζεται μικρότερο όριο ηλικίας για την συνταξιοδότηση των γυναικών έναντι των ανδρών εισάγουν διάκριση εις βάρος των ανδρών, χωρίς να υφίστανται αποχρώντες λόγοι που να την δικαιολογούν και κατά τούτο είναι αντίθετες στην αρχή της ισότητας, όπως αυτή κατοχυρώνεται τόσο στο Σύνταγμα, όσο και στις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου. Προς αποκατάσταση δε της αρχής της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων, το Ελεγκτικό Συνέδριο με την ανωτέρω απόφασή του, έκρινε ρητώς ότι, για όσο χρόνο διατηρείται σε ισχύ η δυσμενής αυτή διάκριση σε βάρος των ανδρών (ήτοι για όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31.12.2010, καθόσον από 1.1.2011 τα ηλικιακά όριο συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών εξισώθηκαν) πρέπει να επεκταθεί και στους άνδρες υπαλλήλους η ευνοϊκότερη ρύθμιση που ισχύει για τις γυναίκες.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. απέστειλε, προς τον Υπουργό Εργασίας από τις 10/06/2020 την υπ’ αριθμ. 176/10-06-2020 επιστολή της, με την οποία του ζητούσε να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για το θέμα, αφού η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι οριστική και αμετάκλητη. Επιπλέον, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας, για το θέμα, η οποία δεν έγινε ποτέ.

Σε χθεσινή επικοινωνία (21.10.2020) του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τον Διευθυντή του Γραφείου του κ. Βρούτση, τον κ. Τουφεξή, στον οποίο ετέθη ξανά το θέμα, η απάντηση ήταν: «…δεν είναι στις προθέσεις του Υπουργού να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για το θέμα…»!!!

Στην επισήμανση, δε, ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι υποχρεωτική, δημιουργεί δεδικασμένο και όσοι προσφύγουν στα δικαστήρια θα δικαιωθούν η απάντηση ήταν: «ας προσφύγουν». Επιπλέον, του επισημάνθηκε ότι οι συνάδελφοι που εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία, έχουν ήδη 35 χρόνια υπηρεσίας (αφού είχαν 25 το 2010) και παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει τον Υπουργό Εργασίας, κ. Γιάννη Βρούτση για την απαράδεκτη στάση του, να μην εφαρμόζει, δηλαδή, τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για το θέμα, και να στέλνει χιλιάδες εργαζόμενους στα δικηγορικά γραφεία και στα δικαστήρια για να διεκδικήσουν τη δικαίωσή τους, η οποία είναι βέβαιη. Να μείνουν, δηλαδή, δύο χρόνια, χωρίς σύνταξη, μέχρι να βγει η απόφαση του δικαστηρίου που θα τους δικαιώνει. Αυτός, προφανώς, είναι ο σεβασμός στις δικαστικές αποφάσεις στον οποίο καθημερινά αναφέρεται ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Ύστερα από τα παραπάνω, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί, για μια ακόμη φορά, τον Υπουργό Εργασίας και την Κυβέρνηση της Ν.Δ. να συμμορφωθούν με την υπ’ αριθμ. 317/2020 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να προχωρήσουν στην κατάργηση της ρύθμισης του άρθρου 6 του Ν. 3805/10 που διαχωρίζει τα όρια ηλικίας ανδρών – γυναικών ως προς τη συνταξιοδότησή τους με 25ετία και ανήλικο τέκνο το 2010.

Ταυτόχρονα, καλεί τα πολιτικά κόμματα να αναλάβουν πρωτοβουλία και να απαιτήσουν από την Κυβέρνηση την ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης, για το θέμα.

Ο σεβασμός στις αποφάσεις των δικαστηρίων δεν είναι, δυστυχώς,  αυτονόητος από τον Υπουργό Εργασίας και την κυβέρνηση της Ν.Δ.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανακοίνωση καταγγελία – Για τη μη συμμόρφωση του Υπουργού Εργασίας με την 317 2020 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίο με ανήλικο τέκνο το 2010

Print Friendly, PDF & EmailSource link