Η Θέση της Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α για την Αξιολόγηση

20 Απριλίου 2017
Απόφαση προς τα Σωματεία

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2017/06/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_2017.pdf" viewer="google"]

Εξώδικη Γνωστοποίηση

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2017/06/ΕΞΩΔΙΚΗ_ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.pdf" viewer="google"]

Δήλωση Συμμετοχής

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2017/06/ΑΠΟΧΗ_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_2017.pdf" download="all" viewer="google" text="Κατέβασμα"]