Η απάντηση της ΠΟΕ - ΥΕΘΑ στο Δελτίου Τύπου της Ειδικής Γραμματέα Καλλιόπης Παπαλεωνίδα

22 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΟΕ ΥΕΘΑ ΤΗΝ 20Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Η απάντηση της ΠΟΕ ΥΕΘΑ στο δελτίο τύπου της Ειδικής Γραμματέας ΥΠΕΘΑ.

1. Η Ειδική Γραμματέας αφού δεν παρέδωσε στην επιτροπή την τελική πρόταση του
οργανισμού με το πρόσχημα ότι θα την επεξεργαστεί ο υπουργός και ίσως προβεί σε
αλλαγές στη συνέχεια αρνήθηκε τον διάλογο με την ΠΟΕ ΥΕΘΑ, παρότι αυτό
συμφωνήθηκε στην πρόσφατη συνάντηση που έγινε στο γραφείο του Αναπληρωτή
Υπουργού ΥΠΕΘΑ κ. Δ. Βίτσα.
Στο δελτίο τύπου η Ειδική Γραμματέας αναφέρει ότι ενεκρίθη και υπογράφηκε από τον
Υπουργό Εθνικής Άμυνας το προσχέδιο του Π.Δ. περί Οργανισμού Πολιτικού Προσωπικού
στο ΥΠΕΘΑ και βρίσκεται σε νομοθετική διαδικασία τελικής έκδοσης του. Όμως την
προηγούμενη εβδομάδα σε επίσκεψη της στο 401 ΓΣΝΑ και μετά από πίεση του
Υποδιευθυντή και των συνδικαλιστών του νοσοκομείου ζήτησε προτάσεις και υποσχέθηκε
ότι θα κάνει αλλαγές.
2. α. Όσο για τις μετακινήσεις των Προϊσταμένων Διευθύνσεων στο ΥΠΕΘΑ έγιναν έναν χρόνο
μετά από την ανάληψη των καθηκόντων της και πολύ λίγους μήνες πριν από την επίσημη
διαδικασία των κρίσεων, άρα είχε άλλα κριτήρια και όχι την συνήθη διοικητική πρακτική που
επικαλείται.
β. Δεν χρειάζεται καμία προσπάθεια ερμηνείας και μακριά από εμάς η παραπλανητική
επιχειρηματολογία, όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου της Ειδικής Γραμματέας,
επισημαίνοντας ότι ο Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού στο ΥΠΕΘΑ είναι αναγκαίος για
την εξέλιξη μας γιατί ανοίξαμε και θα κλείσουμε την καριέρα μας στο ΥΠΕΘΑ.
Δεν είμαστε περαστικοί και ποιους εκπροσωπούμε το γνωρίζουμε πολύ καλά εμείς και τα
φυσικά μας μέλη και σίγουρα δεν θέλουμε να εκπροσωπούμε τα δυο και μοναδικά
σωματεία με τα ελάχιστα μέλη που εξέδωσαν ανακοίνωση υποστήριξης των απόψεων της.
Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ ΥΕΘΑ ως ανώτατο όργανο της διοίκησης της
αντιπροσωπεύει 44 σωματεία σε σύνολο 46 του ΥΠΕΘΑ το οποίο ομόφωνα εξέφρασε τις
θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος στο ΥΠΕΘΑ.
Κανένα έργο που έχει ξεκάθαρους όρους δεν μπορεί να υποβαθμιστεί από κανέναν και στο
μόνο που θα συμφωνήσουμε με την Ειδική Γραμματέα είναι ότι οι εργαζόμενοι στο ΥΠΕΘΑ
πρέπει να κρίνουν από μόνοι τους ποιοι είναι αυτοί που υποστηρίζουν συντεχνιακά
συμφέροντα.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Η Διοίκηση της ΠΟΕ ΥΕΘΑ

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2017/09/ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-ΤΗΣ-ΠΟΕ-ΥΕΘΑ-ΤΗΝ-20-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-2017.pdf" download="all" viewer="google" text="Κατέβασμα"]