Επιστροφή της οφειλής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στο Μ.Τ.Π.Υ. σε εννέα άτοκες δόσεις

9 Αυγούστου 2023


Προς:

  1. Ομοσπονδίες – μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
  2. Νομαρχιακά Τμήματα Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
  3. Γενικοί Σύμβουλοι

 

Θέμα: Επιστροφή της οφειλής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στο Μ.Τ.Π.Υ. σε εννέα άτοκες δόσεις

 

Ύστερα από αίτημα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (αρ. πρωτ. 177/17-07/2023),  το Μ.Τ.Π.Υ. με απόφασή του την 1η Αυγούστου 2023 δίνει τη δυνατότητα στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς του 2020 να επιστρέψουν τα χρήματα που οφείλουν στο Ταμείο σε εννιά δόσεις και όχι έντοκα, όπως ζητούσαν.

Σας κοινοποιούμε τη σχετική απόφαση του Ταμείου.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Επιστολή – Επιστροφή της οφειλής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στο ΜΤΠΥ σε 9 άτοκες δόσεις

ΜΤΠΥ – Σχετικά με την αποπληρωμή των οφειλών λόγω μερικής εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής του δικαιώματος εγγραφής

ΑΔΕΔΥ – Επιστολή – Αίτημα επιστροφής της οφειλής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών με δόσεις άτοκα

 

Print Friendly, PDF & Email

Source link