Επιστολή – Υφ. Παιδείας – Άδεια ανατροφής νεοδιόριστων υπαλλήλων και εκπαιδευτικών

17 Σεπτεμβρίου 2020


Προς:

Την Υφυπουργό Παιδείας και

Θρησκευμάτων

κ. Σοφία Ζαχαράκη

 

Θέμα: Άδεια ανατροφής νεοδιόριστων υπαλλήλων και εκπαιδευτικών

Σχετ. 1: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 268/24-08-20 έγγραφό μας

Σχετ. 2: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/810/οικ.17164/10-09-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Κυρία Υφυπουργέ,

            Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ, με αφορμή τα δύο παραπάνω σχετικά έγγραφα, που αναφέρονται στις άδειες ανατροφής των νεοδιόριστων υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών, ζητά να έχει συνάντηση μαζί σας, για το θέμα, το συντομότερο δυνατό.

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ                ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΤΗΣ

Επιστολή – Υφ. Παιδείας – Άδεια ανατροφής νεοδιόριστων υπαλλήλων και εκπαιδευτικών

Επιστολή – Άδεια ανατροφής νεοδιόριστων Δημοσίων Υπαλλήλων και Εκπαιδευτικών

Υπ. Εσωτερικών Άδεια ανατροφής νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Print Friendly, PDF & EmailSource link