Επιστολή Υφυπουργό Οικονομικών – Νομοθετική ρύθμιση για διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων σε συνταξιούχους

6 Μαΐου 2020


Προς: Υφυπουργό Οικονομικών

           κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη

 

Θέμα: Νομοθετική ρύθμιση για διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων σε συνταξιούχους.

 

Κύριε Υφυπουργέ,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είχε απευθυνθεί σε εσάς, με επιστολή της (αρ. πρωτ. 40/21-01-2020), ζητώντας να προχωρήσετε σε ρύθμιση, με την οποία να ακυρώνονται τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις, που επιβλήθηκαν άδικα σε εκατοντάδες συνταξιούχους.

Στις 17-02-2020, συναντηθήκατε με εκπροσώπους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της ΠΕΣΕΚ και δεσμευθήκατε ότι η Κυβέρνηση θα ψηφίσει, ως το τέλος Φεβρουαρίου, νομοθετική ρύθμιση ώστε να μην αδικηθούν οι συνταξιούχοι, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα και προσαυξήσεις (Δελτίο Τύπου ΑΔΕΔΥ, αρ. Πρωτ. 64/19-02-2020).

Στη συνέχεια, ψηφίστηκε ο Ν.4670/2020, ο οποίος στο άρθρο 104 προβλέπει ότι: «Οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκαν μέχρι την 31η-12-2019 και αφορούν αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013 καθίστανται ληξιπρόθεσμες την 29η-05-2020».

Κύριε Υφυπουργέ,

Επειδή βρισκόμαστε, ήδη, μόλις ένα μήνα πριν από την 29η-05-2020, ζητάμε να προωθήσετε για ψήφιση, όπως έχετε δεσμευθεί, τη σχετική ρύθμιση με την οποία θα ακυρώνονται τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις που επιβλήθηκαν στους εκατοντάδες συνταξιούχους συναδέλφους μας.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ                         ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΤΗΣ

Επιστολή Υφυπ. Οικονομικών – Νομοθετική ρύθμιση για διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων σε συνταξιούχους

Print Friendly, PDF & EmailSource link