Επιστολή – Υφυπουργός Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών – Αίτημα συνάντησης

9 Ιανουαρίου 2024


ΠΡΟΣ:

Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών

    κ. Αθανάσιο Πετραλιά

 

 

Θέμα: Αίτημα συνάντησης για το ζήτημα της έκδοσης των ΚΥΑ για τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

 

          Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 229/16-10-2023 εγγράφου μας με το οποίο σας ζητούσαμε ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των ΚΥΑ, που αφορούν τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δικαιούχους δημοσίους υπαλλήλους και την αποστολή των σχετικών σχεδίων και δεδομένης της ανυπαρξίας απάντησής σας, αλλά και της απαράδεκτης καθυστέρησης έκδοσης, ζητάμε τον καθορισμό συνάντησης μαζί σας, ύστερα από σχετική συνεννόηση.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

2024.01.09 – Επιστολή – Υφυπουργός Εθν. Οικονομίας – Αίτημα συνάντησης

Print Friendly, PDF & Email

Source link