Επιστολή Υπ. Οικονομικών κ Εργασίας – Η καθυστέρηση στην έκδοση των συντάξεων και η αναγκαία αύξηση του ποσού της προσωρινής σύνταξης


Προς:

  1. Υπουργό Οικονομικών

κ. Χρήστο Σταϊκούρα

  1. Υπουργό Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων

κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

  1. Αναπλ. Υπουργό

Οικονομικών

κ. Θόδωρο Σκυλακάκη

  1. Υφυπουργό Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων   

κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου

 

 

Θέμα: Η καθυστέρηση στην έκδοση των συντάξεων και η αναγκαία αύξηση του ποσού της προσωρινής σύνταξης

 

Κύριοι Υπουργοί,

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επανέρχεται στο σοβαρότατο πρόβλημα της μεγάλης και απαράδεκτης καθυστέρησης έκδοσης των συντάξεων.

Πιο συγκεκριμένα, δεν έχουν ακόμα εκδοθεί συντάξεις για Δημόσιους Υπαλλήλους που αποχώρησαν από την υπηρεσία τον Σεπτέμβριο του 2018. Για όσους, μάλιστα, έχουν διαδοχική ασφάλιση από το 2017.

Οι εξαγγελίες που έγιναν για τις «ψηφιακές» συντάξεις αφορούν μόνο σε συντάξεις χηρείας και σε συντάξεις με χρόνο ασφάλισης αποκλειστικά στον ΟΓΑ.

Το ύψος των προσωρινών συντάξεων για τους εργαζόμενους του Δημοσίου αντιστοιχεί στο 40% περίπου των εν ενεργεία αποδοχών τους.

Με βάση τα παραπάνω, επαναφέρουμε το αίτημά μας για την πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού στη Δ/νση Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. και σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Απαιτείται, παράλληλα, η αύξηση της πενιχρής προσωρινής σύνταξης, ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωση των συνταξιούχων μέχρι την έκδοση της οριστικής σύνταξης.

 

Κύριοι Υπουργοί,

Στη Βουλή ψηφίστηκε, στις 31/07/2020, ο Ν. 4714/20 ΦΕΚ τεύχος Α 148/31.07.2020 στον οποίο περιλαμβάνονται τα άρθρα 115 (Αύξηση του ποσοστού της προσωρινής σύνταξης σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί χειρόγραφα), το άρθρο 116 (ρυθμίσεις για την προσωρινή σύνταξη σε περίπτωση της ηλεκτρονικής υποβολής) και το άρθρο 117 (προκαταβολή εφάπαξ παροχής).

Στο άρθρο 115 προβλέπεται ότι η αύξηση της μηνιαίας προσωρινής σύνταξης από 50% στο 80% αφορά μόνο εκείνη την κατηγορία μισθωτών των οποίων η μηνιαία προσωρινή σύνταξη υπολογίζεται (σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ , εδ.α του ν. 4387/2016) ως εξής: είναι ίση με το 50% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τους δώδεκα (12) μήνες ασφάλισης που προηγούνται της αίτησης συνταξιοδότησης.

Αυτό σημαίνει ότι δεν αφορά τους μισθωτούς του Δημοσίου Τομέα / Δημοσίους Υπαλλήλους των οποίων η μηνιαία προσωρινή σύνταξη  υπολογίζεται (σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις) ως εξής: είναι ίση με το 50% του Βασικού Μισθού που είχαν τον Οκτώβριο του 2011.

Αντίστοιχη ρύθμιση (αύξησης από 50% σε 70%) ψηφίστηκε και για τους αυτοτελώς απασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ.

 

Κύριοι Υπουργοί,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θεωρεί επιβεβλημένο, προκειμένου να αποκατασταθεί η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των συνταξιούχων, να προχωρήσετε στην ψήφιση νέας νομοθετικής ρύθμισης, η οποία να προβλέπει, κατ’ αντιστοιχία, την εφαρμογή των άρθρων 115 έως και 117 του Ν. 4714/20 και στους συνταξιούχους του Δημοσίου Τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, απαιτούμε να αυξηθεί η μηνιαία προσωρινή σύνταξη των Δημοσίων Υπαλλήλων και να υπολογίζεται στο 70% του βασικού μισθού του υπαλλήλου, που καταβαλλόταν τον Οκτώβριο  του 2011.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ                ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΤΗΣ

Επιστολή Υπ. Οικονομικών κ Εργασίας – Η καθυστέρηση στην έκδοση των συντάξεων και η αναγκαία αύξηση του ποσού της προσωρινής σύνταξης

Print Friendly, PDF & EmailSource link

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial