Επιστολή – Υπ. Εσωτερικών κ Παιδείας – Άδειες ανατροφής νεοδιόριστών υπαλλήλων και εκπαιδευτικών

4 Φεβρουαρίου 2022


Προς:

  1. Τον Υπουργό Εσωτερικών

κ. Μάκη Βορίδη

  1. την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

κ. Νίκη Κεραμέως

 

Θέμα: Άδειες ανατροφής νεοδιόριστών υπαλλήλων και εκπαιδευτικών

Σχετ.: Η υπ΄ αριθμ. 2367/21 απόφαση του ΣτΕ

κ.κ. Υπουργοί,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επανέρχεται στο θέμα  της χορήγησης των αδειών ανατροφής των νεοδιόριστων υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών, επισημαίνοντας τα εξής:

Όταν εξεδόθη στις 21.08.2020 η με αρ.108357/Ε3/21.08.2020 εγκύκλιος της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε σχέση με τις άδειες ανατροφής νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αντιδρώντας άμεσα στο περιεχόμενό της, απέστειλε το από 25.08.2020 γνωμοδοτικό σημείωμα. Όπως γνωρίζετε η εγκύκλιος προσβλήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο μετά την έκδοση παραπεμπτικής αποφάσεως από την 5μελή σύνθεση του Γ΄ Τμήματος, εξέδωσε σε 7μελή σύνθεση την με αριθμό 2367/2021 απόφασή του.  Με την απόφαση αυτή ακυρώθηκε η με αρ.108357/Ε3/21.08.2020 εγκύκλιος της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναδρομικώς από τότε που ίσχυσε. Το σκεπτικό μάλιστα της απόφασης δεν περιορίζεται μόνο στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, αλλά αφορά όλο το Δημόσιο, με αποτέλεσμα να μην παρίσταται επιτρεπτή η περιστολή του δικαιώματος ανατροφής οποιουδήποτε νεοδιόριστου Δημοσίου Υπαλλήλου που κατά τον χρόνο διορισμού του το παιδί του δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 4 ετών.

Σε συμμόρφωση προς την εν λόγω απόφασης του ΣτΕ εξεδόθη το με αρ.11919/Ε3/3.2.2022 έγγραφο της Γενικής Διευθύντριας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο ωστόσο δεν επιλύει τα ανακύψαντα ζητήματα μετά την έκδοση της προαναφερόμενης δικαστικής απόφασης. Το εν λόγω έγγραφο ειδικότερα ούτε επιλύει ερωτήματα νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που επιθυμούν να λάβουν σήμερα άδεια ανατροφής, ούτε αποκαθιστά τους εκπαιδευτικούς που στερήθηκαν συλλήβδην την άδεια ανατροφής, είτε την έλαβαν μειωμένη σε εφαρμογή της ακυρωθείσας εγκυκλίου.

Ύστερα από τα παραπάνω, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σας καλεί να προβείτε άμεσα στην έκδοση των απαιτούμενων ερμηνευτικών εγκυκλίων προκειμένου εφεξής οι νεοδιόριστοι, εκπαιδευτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι εν γένει, να λαμβάνουν πλήρη άδεια ανατροφής σύμφωνα με όσα έκρινε η απόφαση του ΣτΕ. Ειδικώς δε για τους εκπαιδευτικούς που αδικήθηκαν στο διάστημα που εφαρμόστηκε η ακυρωθείσα εγκύκλιος, ζητούμε να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να τους χορηγηθεί αναδρομικά ο χρόνος αδείας ανατροφής που στερήθηκαν.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

2022.02.04 – Επιστολή – Υπ. Εσωτερικών κ Παιδείας – Άδειες ανατροφής νεοδιόριστών υπαλλήλων και εκπαιδευτικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 2367 2021

 

Print Friendly, PDF & EmailSource link