Επιστολή Υπ. Εσωτερικών – Άδειες ευπαθών ομάδων βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

12 Νοεμβρίου 2020


Προς: Τον Υπουργό Εσωτερικών

           κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο

 

Θέμα: Άδειες ευπαθών ομάδων βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Κύριε Υπουργέ,

Σε σχετική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄), στο άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14/3/2020 Π.Ν.Π., που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, προβλέπονται τα εξής:

«Στους υπαλλήλους που κάνουν χρήση της ειδικής άδειας απουσίας λόγω ένταξής τους στις ευπαθείς ομάδες της αντίστοιχης ΚΥΑ και οι οποίοι λόγω της φύσης των καθηκόντων τους δεν δύνανται να εργάζονται εξ αποστάσεως, κάθε τέταρτη ημέρα απουσίας στο σύνολο της εν λόγω άδειας χρεώνεται με κανονική άδεια ή με οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται ο υπάλληλος, εκτός της αναρρωτικής, ανεξαρτήτως των προϋποθέσεων χορήγησης των αδειών αυτών».

Θεωρούμε απαράδεκτη αυτή τη διάταξη, ειδικά σε συνθήκες μεγάλης έξαρσης του επιδημικού κύματος, εφαρμογής lockdown και απροσδιόριστης διάρκειας των έκτακτων μέτρων. Στην ουσία όχι απλά το Υπουργείο τιμωρεί τους εργαζόμενους για την «ευπάθειά» τους αλλά, λόγω και της παράτασης της επιδημίας τους στερεί και όλες τις άδειες της φετινής ή/και των επόμενων χρόνων. Αυτό προκύπτει από τον συμψηφισμό της κανονικής άδειας (και των λοιπών αδειών που δικαιούται ο υπάλληλος) βάσει του κανόνα 1 προς 4. Πολλοί συνάδελφοί μας βρίσκονται σε αδιέξοδο αυτό το διάστημα.

Ύστερα από τα παραπάνω, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., απαιτεί την άμεση απόσυρση της εν λόγω διάταξης, την επ’ αόριστον χρήση της άδειας ευπαθών ομάδων όσο διαρκεί το επιδημικό κύμα, χωρίς κανένα συμψηφισμό με τις λοιπές άδειες που δικαιούται ο Δημόσιος Υπάλληλος. 

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

         ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ                         ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΤΗΣ

Επιστολή Υπ. Εσωτερικών – Άδειες ευπαθών ομάδων βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Print Friendly, PDF & EmailSource link