Επιστολή προς Υφυπουργό Εργασίας – Αίτημα για συνάντηση

29 Ιουνίου 2020


Προς: Υφυπουργό Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων

κ. Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου

 

Θέμα: Αίτημα για συνάντηση – Συμμετοχή των Δημοσίων Υπαλλήλων στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής».

 

Κυρία Υφυπουργέ,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., σας αποστέλλει τα έγγραφα που παλαιότερα (2014, 2015, 2019) είχε διαβιβάσει στους αρμόδιους Υπουργούς Εργασίας, Εσωτερικών και Οικονομικών, τα οποία περιέχουν τις θέσεις μας, σχετικά με τον αποκλεισμό των εργαζόμενων μητέρων Δημοσίων Υπαλλήλων από το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής». Ένας αποκλεισμός άδικος και απαράδεκτος.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ενόψει κατάρτισης του νέου προγράμματος, ζητά να έχει συνάντηση μαζί σας για το θέμα, που απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενες μητέρες στο Δημόσιο.

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ                ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΤΗΣ

Επιστολή προς Υφυπουργό Εργασίας – Αίτημα για συνάντηση

2019.04.09 – Επιστολή προς Υπουργούς – Συμμετοχή των Δημοσίων Υπαλλήλων στο πρόγραμμα Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής

2015.06.16 – Επιστολή για τον αποκλεισμό των ΔΥ ως ωφελούμενων από τη δράση Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

2014.09.29 – Επιστολή για τον αποκλεισμό των ΔΥ ως ωφελούμενων από τη δράση Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Print Friendly, PDF & EmailSource link