Επιστολή προς Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου – Ανανέωση συμβάσεων 16 εργαζομένων της Υπηρεσίας Ασύλου

22 Ιουνίου 2020


Προς:

Τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου

κ. Παναγιώτη Μηταράκη

 

Θέμα: Ανανέωση συμβάσεων 16 εργαζομένων της Υπηρεσίας Ασύλου.

 

Κύριε Υπουργέ,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επανέρχεται στο γνωστό θέμα της μη ανανέωσης των συμβάσεων 16 εργαζομένων της Υπηρεσίας Ασύλου. Η Υπηρεσία Ασύλου ισχυρίζεται ότι η ανανέωση των συμβάσεων των 16 εργαζoμένων έχει νομικά εμπόδια για τον λόγο ότι όταν προσλήφθηκαν τον Μάϊο του 2017, κατόπιν διαδικασίας εποπτευόμενης από το ΑΣΕΠ, δεν είχε τηρηθεί [τότε] τρίμηνο κενό ανάμεσα στην νέα και την προηγούμενη σύμβαση εργασίας τους, η οποία έληξε στις 30.4.2017.

Η επίκληση αυτών των κωλυμάτων είναι αβάσιμη, για τους παρακάτω λόγους:

Α. Με ρητή νομοθετική διάταξη αναδρομικής ισχύος από την 1.11.2016, καταργήθηκε το τρίμηνο κώλυμα, για όσους προσλαμβάνονται μέσω διαδικασίας εποπτευόμενης από το ΑΣΕΠ. Η άποψη της Υπ. Ασύλου είναι ευθέως αντίθετη στο νόμο.

Β. Το τρίμηνο κώλυμα αίρεται κατά το νόμο εφόσον δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους, συνιστάμενους στην ανάγκη κάλυψης με τη νέα σύμβαση  ειδικών ομοειδών αναγκών της Υπηρεσίας. Η προκήρυξη, την οποία συνέταξε η Υπ. Ασύλου και ήλεγξε ο ΑΣΕΠ, όριζε ότι δεν υφίσταται τρίμηνο κώλυμα για τους ανωτέρω αντικειμενικούς λόγους. Το ΑΣΕΠ κατά τον έλεγχο νομιμότητας των Πινάκων Τοποθέτησης ήλεγξε τη συνδρομή των κωλυμάτων και διαπίστωσε ότι τέτοια δε συνέτρεχαν στην δική τους περίπτωση. Αν επομένως υπήρχαν πράγματι τέτοια κωλύματα, δεν θα είχαν προσληφθεί ευθύς εξαρχής.

Γ. Η υποστήριξη της συνδρομής νομικών κωλυμάτων κατά την πρόσληψη του 2017, αποτελεί επί της ουσίας ανατροπή των Πινάκων Τοποθέτησης του ΑΣΕΠ, αλλά και των Υπουργικών Αποφάσεων Πρόσληψης και Παράτασης έτους 2018 και 2019. Όμως ούτε οι Πίνακες Τοποθέτησης έχουν τροποποιηθεί ούτε οι αποφάσεις πρόσληψής και παράτασης έχουν ανακληθεί.

Δ. Η Υπηρεσία Ασύλου με την ίδια επιχειρηματολογία – περί δήθεν νομικών κωλυμάτων – δεν εκτελεί Απόφαση Πρόσληψης 2 εκ των 16 εργαζομένων, οι οποίες προσλήφθηκαν με Προκήρυξη διαδικασίας εποπτευόμενης από τον ΑΣΕΠ και ενώ εκδόθηκε υπουργική απόφαση πρόσληψης. Επί της ουσίας η Υπ. Ασύλου δεν εφαρμόζει το νόμο περί προσλήψεων στο Δημόσιο, κατά παράβαση του Συντάγματος που επιτρέπει σε όλους τους πολίτες ισότιμη πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις. Έχει υποβληθεί αναφορά στον Υπουργό για παράβαση καθήκοντος του υπαλλήλου που δεν εκτελεί την απόφαση πρόσληψης, χωρίς ωστόσο ο Υπουργός να έχει προβεί σε κάποια ενέργεια. Η απόφαση πρόσληψης δεν έχει εκτελεστεί, οι Πίνακες δεν έχουν τροποποιηθεί και οι θέσεις παραμένουν κενές και μάλιστα πρόκειται για θέσεις στην Μυτιλήνη όπου οι ανάγκες σε προσωπικό είναι αυξημένες.

Ε. Το νομοθετικό πλαίσιο για τους συμβασιούχους τέθηκε με σκοπό να αποτραπεί η κατάχρηση, από την πλευρά του Δημοσίου, σχετικά με τη χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου έναντι της συμβάσης αορίστου χρόνου. Δεν δημιουργήθηκε για να εμποδίσει την απασχόληση αλλά για ενισχύσει την σταθερή εργασία. Η ερμηνεία της Υπ. Ασύλου, που καταλήγει να μειώνει την απασχόληση, είναι ανακόλουθη με το σκοπό του νόμου και την κοινοτική οδηγία.

ΣΤ. Η άποψη της Υπ. Ασύλου ότι συντρέχουν δήθεν κωλύματα, διατυπώνεται από αναρμόδιο υπάλληλο της Δ/νσης Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων.

Ύστερα από τα παραπάνω, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σας καλεί να προσχωρήσετε άμεσα στην ανανέωση των συμβάσεων των 16 εργαζομένων στην Υπηρεσία Ασύλου.

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ                ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΤΗΣ

Επιστολή προς Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου – Ανανέωση συμβάσεων 16 εργαζομένων της Υπηρεσίας Ασύλου

Print Friendly, PDF & EmailSource link