Επιστολή προς ΝΤ – Εκλογικές διαδικασίες στα Νομαρχιακά Τμήματα μέχρι 30/11/2022

30 Αυγούστου 2022


ΘΕΜΑ: Εκλογικές διαδικασίες στα Νομαρχιακά Τμήματα

μέχρι 30/11/2022

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συζήτησε στη συνεδρίασή της στις 14/08/22 το θέμα της λειτουργίας των Νομαρχιακών Τμημάτων, καθώς και των εκλογικών διαδικασιών σε αυτά και αποφάσισε τα εξής:

  1. Καλεί όλα τα Νομαρχιακά Τμήματα των οποίων η θητεία έχει λήξει και έχει παραταθεί με απόφαση της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ να πραγματοποιήσουν εκλογές για την ανάδειξη νέας Γραμματείας, το αργότερο μέχρι 30 Νοέμβρη 2022.

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει από τώρα να καλέσουν όλα τα Πρωτοβάθμια Σωματεία της περιοχής τους να πραγματοποιήσουν εκλογές (όσα δεν έχουν κάνει) για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το Νομαρχιακό Τμήμα.

Εάν υπάρξουν σωματεία που δεν κάνουν ή δεν έχουν κάνει εκλογές, η εκλογή της νέας Γραμματείας θα γίνει από όσα σωματεία έχουν πραγματοποιήσει εκλογικές διαδικασίες.

Επισημαίνουμε ότι οι εκλογές των Πρωτοβάθμιων πρέπει να έχουν γίνει μέσα στην τελευταία τριετία (Δεκέμβριος 2019 – Νοέμβριος 2022, ακολουθώντας την τριετή θητεία των ΓΣ-ΕΕ της ΑΔΕΔΥ).

  1. Για όσα Νομαρχιακά Τμήματα είναι ανενεργά, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα αναλάβει πρωτοβουλία σύγκλησης των Πρωτοβάθμιων σωματείων της περιοχής για τον ορισμό προσωρινής Γραμματείας, η οποία μέσα σε 6 μήνες θα πραγματοποιήσει εκλογές για την ανάδειξη της οριστικής Γραμματείας, όπως προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας.
  2. Για την εκλογή της Γραμματείας κάθε Ν.Τ. πρέπει να εξασφαλίζεται η έγκαιρη ενημέρωση όλων των Πρωτοβάθμιων Σωματείων με την αποστολή σχετικής επιστολής, όπου θα αναφέρεται ο προγραμματισμός της Συνέλευσης των αντιπροσώπων και της πραγματοποίησης των αρχαιρεσιών. Η επιστολή αυτή θα πρέπει να κοινοποιείται στην ΕΕ της ΑΔΕΔΥ.
  3. Μετά την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία (30/11/2022), δεν θα αναγνωρίζονται από την Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Γραμματείες Ν.Τ. οι οποίες δεν θα έχουν προέλθει μέσα από τις συγκεκριμένες διαδικασίες και όσων προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Νομαρχιακών Τμημάτων της ΑΔΕΔΥ.

Σημειώνουμε την ανάγκη τήρησης όλων των παραπάνω καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας των Νομαρχιακών Τμημάτων, τον οποίο και σας αποστέλλουμε.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Επιστολή – προς ΝΤ – Εκλογικές διαδικασίες στα ΝΤ μέχρι 30.11.2022

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΝΤ

Print Friendly, PDF & EmailSource link