Επιστολή – Παράταση θητείας αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων του Δημοσίου

2 Μαρτίου 2021


Θέμα: Παράταση θητείας αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, του Δημοσίου μέχρι 30/06/2021.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι με τη διάταξη του άρθρου 489 του ν.4781/2021 (Α΄31), παρατείνεται η θητεία των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, μέχρι 30/06/2021.

Σας αποστέλλουμε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Επιστολή – Παράταση θητείας αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων του Δημοσίου

ΨΛΩΞ46ΜΤΛ6-ΨΚΔ

Print Friendly, PDF & EmailSource link