Επιστολή ΠΑΝΣΥΠΟ κ ΠΟΠΟΚΠ – Εκλογές στο σωματείο σας

31 Οκτωβρίου 2022


  Προς:

  1. Το Δ.Σ. της ΠΑΝΣΥΠΟ
  2. ΠΟΠΟΚΠ

 

Θέμα: Εκλογές στο σωματείο σας

Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. 4072/29-10-2022 έγγραφο της ΠΟΠΟΚΠ

 

Συνάδελφοι,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4072/29-10-2022 επιστολή της ΠΟΠΟΚΠ, σας  καλεί να προχωρήσετε  άμεσα σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών στον Σύλλογό σας.

Μετά και τη γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., την οποία έκανε αποδεκτή η ΠΟΠΟΚΠ αλλά και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., δεν υπάρχει κανένα νομικό κώλυμα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

Με δεδομένο ότι η ΠΟΠΟΚΠ έχει αποφασίσει να πραγματοποιήσει το συνέδριό της στις 28 και 29 του Νοέμβρη είναι επιτακτική η ανάγκη επίσπευσης όλων των διαδικασιών, έτσι ώστε οι αντιπρόσωποι του Συλλόγου σας να λάβουν μέρος τόσο στο συνέδριο της ΠΟΠΟΚΠ όσο και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

          Τέλος, επισημαίνουμε ότι αντίστοιχη παρέμβαση έκανε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και στον Σύλλογο Αττικής του ΕΦΚΑ, ο οποίος διεξάγει εκλογές 31/10 έως 2/11, προκειμένου να εκπροσωπηθούν οι υπάλληλοι – μέλη του στο συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

2022.10.31 – Επιστολή ΠΑΝΣΥΠΟ – Εκλογές στο σωματείο σας

Print Friendly, PDF & EmailSource link