Επιστολή – Καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

10 Δεκεμβρίου 2021


Προς:

  1. τις Ομοσπονδίες μέλη ΑΔΕΔΥ
  2. τα Νομαρχιακά Τμήματα ΑΔΕΔΥ
  3. τους Γενικοί Σύμβουλοι

 

Θέμα: Καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

 

 Αγαπητοί συνάδελφοι,

 Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αριθμό πρωτ. οικ. 2/114892/ΔΕΠ/8-12-2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, για την παροχή οδηγιών αναφορικά με τη συνέχιση καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται μέχρι την έκδοση της κοινής Υπουργικής απόφασης της παρ.10 του άρθρου 18 του ν.4354/2015.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

2021.12.10 – Επιστολή – Καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (114892-2021)

Print Friendly, PDF & EmailSource link